Viitekehyksemme

Tavoitteemme Arvokkaassa mielessä on vähentää turhaa kärsimystä maailmassa. Työskentelyn tavoitteena on tukea inhimillisyyttä, lämpöä, rakkautta, oppimista, vuorovaikutusta ja menestystä. Tämä päämäärä saavutetaan parhaiten, kun työskentelyllämme on tieteellinen pohja. 

Tieteellisiä maailmankuvia ja viitekehyksiä on monenlaisia ja on tärkeää voida tarkastella asioita eri näkökulmista. Mielenterveystyössä hyödyllinen näkökulma on usein kontekstuaalinen näkökulma, jossa ihmisen käyttäytymistä pyritään ymmärtämään siinä kontekstissa, jossa se tapahtuu. Emme etukäteen tulkitse asioita huonoiksi tai hyviksi, oikeiksi tai vääriksi tai määrittele sitä ennalta sovituilla tavoilla vaan käyttäytymistä tutkitaan ja pyritään ymmärtämään ottaen kaikki tilannetekijät huomioon. Kiinnostavaa on se, mikä funktio käyttäytymisellä on yksilölle kussakin tilanteessa. Ulospäin samannäköinen käyttäytyminen voi merkitä aivan eri asioita eri henkilöille eri tilanteissa. Funktionaalisessa kontekstualismissa tarkastellaan ihmisen käyttäytymistä yksilöllisessä kontekstissaan, mutta ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksia ymmärtäen käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta. 

Kontekstia on myös oma oppimishistoriamme lapsuudesta tähän päivään, jonka tarkastelu voi tehdä ymmärrettäväksi opitut tapamme ajatella, reagoida ja toimia eri tilanteissa. Joskus tekomme voivat näyttää järjenvastaisilta ulkoa päin tarkasteltuna, mutta käyttäytymisen taustoihin perehtyminen auttaa huomaamaan, että tapa on ollut joskus aikaisemmin hyödyllinen ja tuonut turvaa, vaikka nykytilanteessa se onkin yksilölle haitallinen. Tällöin voidaan ajatella, että henkilön käyttäytymistä ei määrittele tilanne tekijät vaan sisäinen konteksti. Hoidon kannalta merkittävää voi tällöin olla henkilön herkistäminen huomaamaan ulkoisen kontekstin tekijät, tekemään niistä havaintoja ja tehdä havaintoja omien tekojen seurauksista ulkoisessa maailmassa. Tällöin voi toimia tilanteessa joustavasti sen asettamien mahdollisuuksien ja rajoitusten mukaisesti sen sijaan että toimimme jäykästi mielen sisäisten rajoitteiden ja sääntöjen ohjaamina.

Funktionaalinen kontekstualismi on usean kolmannen aallon kognitiivisen psykoterapian taustalla.