Luennot ja koulutukset

Järjestän korkealaatuisia, innostavia  sekä asiakkaan tarpeet kohtaavia koulutuksia ja luentoja.

Tarvitsetteko tehokkaita menetelmiä työssänne oppilaitoksissa, terveydenhuollossa jne.? Kaipaatteko valmennusta esimiehille itsen ja tiimin johtamiseen? Voit tilata minulta koulutuksen kolmannen aallon kognitiivisten käyttäytymisterapioiden menetelmien käyttöön. Tarjoan koulutuksia ja luentoja mm. hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmistä sekä prososiaalisesta johtamisesta. Tutkimukset puoltavat näiden menetelmien käyttöä ja tuloksia on mahdollista saada aikaan lyhyissäkin asiakassuhteissa.

Tarjoan erilaisille yhteisöille innostavia ja osallistavia luentoja stressistä, itse-myötätunnosta, tietoisuustaidoista, psyykkisestä valmentamisesta, haastavista vuorovaikutustilanteista, sekä tunnesäätelyn merkityksestä palautumisellemme. Yrityksille ja yhteisöille tarjoan mahdollisuutta tutkia yrityksen visioita ja pelisääntöjä suhteessa henkilöstön ja esimiesten henkilökohtaisiin arvoihin tehokkaalla ja hedelmällisellä tavalla. Voit myös itse ehdottaa aihealuetta, josta toivoisit luennon tai koulutuksen.

”Hyvää konkreettiset työvälineet, joita voi soveltaa omaan työhön. Pitkästä aikaa hyvä koulutus, josta jäi jotain käteen — Kiitos!”

”Kalle Partanen oli hyvä! … voisin kuunnella Kallea tästä aiheesta koko päivän! :)”

”… Kalle Partaselle olisi suonut enemmänkin aikaa …Ammattilainen, osasi teorian, käytännön ja lisäksi osasi opettaa. Minun määritelmän mukaan voi kutsua itseään mestariksi.”

”Innostava aiheen käsittely.”

”Erityisen hyvä oli, että pelkän luennoinnin sijaan aihetta työstettiin parin kanssa. Konkretiasta erityisplussa!”

Asiakkaitamme

 • ADHD-liitto
 • Aito Media
 • Autismisäätiö
 • Fammi Oy
 • Hammaslääkäriliitto
 • Helsingin ekonomit
 • Helsingin kaupunki
 • HUS
 • Hogrefe Psykologien Kustannus Oy
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Laulupedagogit ry
 • Oulun kaupunki
 • Suomen Farmasialiitto
 • Tekniikan akateemiset TEK
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Women in Film & Television Finland ry

Luentoja (1,5 -2 tuntia):

”Huomaamisen taito – tietoa ja taitoja itsen rauhoittamiseen” – Soveltuu haastavia vuorovaikutustilanteita työssään kohtaaville, mm. opettajat, asiakaspalvelijat, esimiehet jne. Luento räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan.

”Haastavat vuorovaikutustilanteet ja palautuminen stressistä” – Soveltuu mm. luottamusmiehille, opettajille, asiakaspalvelussa toimiville jne. Luento räätälöidään tilaajan tarpeita vastaavaksi.

”Stressi ja tunteiden säätely – sisäinen myötätunto psyykkisenä voimavarana” – soveltuu opiskelijoille, opettajille, vanhemmille, muusikoille, taiteilijoille, yrittäjille jne. Räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan.

”Haastavat ohjaustilanteet” – Soveltuu opettajille taideoppilaitoksissa, yliopistossa, lukiossa jne. Räätälöidään opetusalan ja oppilaitoksen tarpeiden mukaisesti.

”Huomaa itsesi – huomaa nuoresi. Miten voin auttaa nuorta ja itseäni?” – Soveltuu teini-ikäisten vanhemmille.

”Psyykkinen joustavuus – ota oma elämä haltuusi!” –  Soveltuu laajalle kuulijakunnalle. Räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaiseksi.

”Kolmannen aallon kognitiiviset käyttäytymisterapiat” – Soveltuu mm. oppilaitoksiin, joissa halutaan tietoa näistä uusista hoitomalleista ja ajattelutavasta.

”Stressi ja tunnesäätely – voimavaroja ja kimmoisuutta arkeen” – Soveltuu laajalle kuulijakunnalle, mutta erityisesti haastava ja kuormittavaa työtä tekeville. Räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaiseksi.

1-2 päivän koulutuksia asiakastyötä tekeville (psykologit, terveydenhoitajat, kuraattorit, sairaanhoitajat jne.)

”Lyhytterapeuttiset interventiot” – 2 päivän koulutus

”Huomaamisen taito – tietoisuustaidot ja myötätunto psykologin työssä” – 1 päivän koulutus

”HOT-interventiot – koulutus asiakastyötä oppilaitoksissa tekeville” – 1-2 päivän koulutus

4-8 päivän koulutuksia asiakastyötä tekeville (psykologit, terveydenhoitajat, kuraattorit, sairaanhoitajat jne.)

”HOT-lyhytinterventiot toisen asteen oppilaitoksissa” – 4-8 päivän koulutus

”HOT-lyhytinterventioiden käyttö perusterveydenhuollossa” – 4-8 päivän koulutus