Työnohjaus

Tarjoamme työnohjausta asiakkaiden kanssa tehtävään kliiniseen työhön niin työryhmille kuin yksilöille. Erityisenä fokuksena on ensilinjassa mielenterveystyötä tekevät kuten terveyskeskuksissa ja oppilaitoksissa työtään tekevien työnohjaus sekä kolmannen aallon kognitiivisten käyttäytymisterapian menetelmien käytön ohjaaminen eri konteksteissa.

Työnohjauksessa keskitymme asiakkaan omiin voimavaroihin ja asiantuntemukseen. Jokainen on oman työnsä erityisasiantuntija. Voimme auttaa työntekijää ja työryhmää hahmottamaan tilannettaan eri näkökulmista ja pohtimaan ratkaisuja erilaisiin jumeihin. Tarvittaessa annamme ohjausta myös menetelmien ja  työtapojen suhteen. Ohjauksessa pyrimme psykologisen joustavuuden lisääntymiseen ja voimauttamiseen työkontekstissa. Työnohjauksen tavoitteet räätälöidään aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkaitamme

  • Autismisäätiö
  • Helsingin kaupunki
  • Helsingin yliopisto
  • Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
  • Vantaan kaupunki